Foto potepi / Photo bummels

Popoldanski potepi ti napolnijo dušo in včasih so fotografije dovolj, da vas ponesejo v skrite kotičke tega sveta.

Afternoon bummels fill up your soul and sometimes photos are enough to take you in to the secret corners of this world.