V Sloveniji je veliko manjših in večjih muzejev. Med njimi je tudi Železniški muzej Slovenskih železnic, ki se nahaja v Ljubljani, v bližini železniške postaje. Muzej ni pretirano oglaševan, zato sem za njega slišala slučajno in nekaj tednov nazaj, ko sem se potepala po naši prestolnici, sem ga obiskala.

V glavni stavbi muzeja – rotundi – si lahko ogledamo del zbirke parnih lokomotiv in drugih muzejskih vozil. Lokomotive so sicer zanimive za ogled, če vas tovrstne stvari zanimajo, povzpete pa se lahko samo na eno.  V pomožni stavbi muzeja si lahko ogledamo vse pomožne naprave, ki jih je (in jih še) železniški promet potrebuje za svoje delovanje.

Na ogled so železniške uniforme in manjša galerija s slikami, ki upodabljajo vlak in celoten železniški promet. Na panojih je prikazan razvoj železniškega omrežja na Slovenskem, ki je predstavljen s sedmimi zemljevidi iz različnih časovnih obdobij.  Nasproti panojev pa najdemo tudi razstavo malih tirnih vozil, ki so nekoč služila nadzornikom proge in vzdrževalcem. Prav ta del je najbolj prepričal moja prijatelja.

Pa smo na vlaku…

Za razliko od njiju, je mene najbolj prepričala razstava orodij za komuniciranje, kot so telefoni, telegrafi in pisalni stroji. Izredno zabavna pa mi je bila tudi postavitev, ki je dajala možnost podoživljanja ozračja prometnega urada manjše železniške postaje iz zadnjih let avstro-ogrske monarhije, opremljenega z vsemi potrebščinami za izvajanje prometa in prodajo vozovnic.

Najbolj odbijajoč del Železniškega muzeja pa je bila zagotovo njegova okolica, ki je bila povsem zanemarjena. V okolici so se nahajali stari, zarjaveli vlaki, ki so propadali zaradi zoba časa in pod silo vremena ter servisne železniške stavbe.

Vredno ogleda? Le, če vas vlaki in vse povezano z njimi zares zanima.

Ocena: 2 / 6

A train is taking me away

In Slovenia there are a lot of smaller and bigger museums. One of them is the Railway museum of the company Slovenske železnice (Slovenian railways). You can find it in Ljubljana, near the real train station. The museum is not really advertised, thus I heard about it by chance and a few weeks ago, when I went for a short trip to Ljubljana, I visited it.

In the main building – the rotunda – you can see a part of the collection of steam locomotives and other museum vehicles. Locomotives are interesting to see, if you are interested in this kind of things, but you can climb up on just one of them. In the other building you can see all the devices that are needed for the working of the trains and train stations.

You can see railway uniforms and a small gallery with paintings of trains and railways. On the boards there is shown a development of railways in Slovenia, which is pictured through the 7 maps from different time periods. Across from them you can see an exhibition of small rail vehicles, which were used by the supervisors and stayers of the railways. This part of the museum was the most interesting for my friends.

And we are on the train…

For me, the most interesting part of the museum was an exhibition of devices for communication, like telephones, telegraphs, typing machine… Very interesting was also a formation which gave you a chance to go back to the time of the Austro-Hungarian monarchy and gave you the feeling of being in a small train station from that time.

The most revolting part of the museum was definitely it’s surrounding, which was totally abandoned. There were old, rusty trains, crumbling from time and weather and the museum itself is located in the middle of the repair shops of Slovenian railways.

Is it worth visiting? Yes, but only if you are really interested in trains and everything about them.

Review: 2/ 6